• Зграда дома

Дом ученика средњих школа Ивањицa је васпитно-образовна установа која се бави смештајем, исхраном и васпитањем  ученика средњих школа, који станују у Дому због удаљености места њиховог сталног пребивалишта од школа које похађају.

Где се налазимо?

Дом се налази у Ивањици, у улици „Милинка Кушића“, број 112. на улазу (или излазу) из Ивањице у правцу Ариља, преко пута приватне бензинске пумпе „Спонит“. Обе средње школе удаљене су око 15 минута хода.


Контакт

Телефони: рачуноводство 032/661-513; васпитачи 032/660-351; директор 032/660-350; факс: 032/660-350.

e-mail: domuciv@neobee.net