Набавка електричне енергије за 2018.

Резултат слика за јавне набавке

21.06.2018.
Одлука о додели уговора.

Јавна набавка мале вредности електричне енергије за 2018.

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација