СТИГЛО ЈЕ ПРОЛЕЋЕ И У НАШ ДОМ

„Метнули“ смо нове заставе

Изнели смо лимун напоље
Процветале су нам лале

„Оправили“ смо летњиковац

Обавили смо прво пролећно кошење парковског травњака


Увелико се одвијају спортске активности на домском игралишту

Почело је да листа парковско дрвеће

Почели смо са садњом новог цвећа


И ЈОШ НЕШТО ШТО НЕ МОРА ДА БУДЕ У ВЕЗИ СА ПРОЛЕЋЕМ:

 • Од првог априла добили смо и домског психолога.
 • Ускоро очекујемо још један добитак, новог директора дома…

ОБАВЕШТЕЊЕ

За ученике и родитеље – Обустава наставе у школама

Преузмите допис из Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије који садржи одлуку надлежних институција о обустављању непосредне наставе у средњим школама у једном броју општина у Србији, укључујући и Ивањицу.

Обавештавамо Вас, да сходно овој одлуци, Дом ученика средњих школа Ивањица, почевши од суботе 11. септембра, неће радити за ученике, пошто наредне недеље неће радити средње школе у Ивањици, већ ће се настава одвијати на даљину.

УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА У ДОМ

Усељење ученика у дом обавиће се у уторак 31. августа, 2021. године по следећем распореду:

 • 16,00 часова – распоређивање по собама и усељење у собе дечака свих узраста и обављање потребних разговора васпитача са родитељима ученика.
 • 17,30 часова – распоређивање по собама и усељење у собе девојчица свих узраста и обављање потребних разговора васпитача са родитељима ученика.
 • 18,30 – 20,00 часова – вечера за све ученике.
 • 19,00 – 19,30 часова – фотографисање ученика прве године и оних који су први пут у дому за потребе издавања домске легитимације – ученичке картице.

У дом ће бити усељени само ученици који су претходно измирили све обавезе:

 • Закључили уговор о смештају.
 • Приложили потребна документа (Извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење).
 • Уплатили учешће у трошковима смештаја и исхране за септембар и трошкове издавања или продужења ученичке картице (легитимације) и потписали одговарајуће изјаве и сагласности у вези здравствене безбедности ученика.

Усељењу ученика у дом може присуствовати само један од родитеља или старатеља ученика, како се не би стварала непотребна гужва.

Моле се родитељи (старатељи) ученика да се придржавају наведених обавеза и рокова у вези пријема и усељења ученика у дом и да приликом боравка у дому поштују актуелне хигијенско-безбедносне мере.

OБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПИСА И ПРИЈЕМА УЧЕНИКА У ДОМ

ЗА ПРЕОСТАЛА 4 НЕПОПУЊЕНА МЕСТА, 2 ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И 2 ЗА ДЕЧАКЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ КОНКУРИСАТИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ У ВРЕМЕНУ ОД 24 – 27. АВГУСТА, ТАКО ШТО ДОСТАВЉАЈУ СВА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА КАО И ЗА ПРВИ УПИСНИ РОК.

Обавештавају се родитељи (старатељи) ученика чија су деца примљена у дом, да ће се у времену од 24 – 27. августа 2021. године, (уторак – петак), обавити закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у дому за школску 2021/22 годину. Закључивање уговора ће се обавити у просторијама дома у времену од 8,00 – 15,00 часова. Закључивању уговора у обавези је да присуствује један од родитеља (старатеља) ученика и да са собом понесе личну карту.

Родитељи (старатељи) ученика су дужни да приликом потписивања уговора доставе и следећа документа о ученицима:

 1. Извод из матичне књиге рођених за ученика.
 2. Лекарско уверење за ученика о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја. (Ово уверење не сме бити извађено пре 16. августа 2021. године).

Одмах по закључењу уговора а пре усељења ученика у дом родитељи (старатељи) ученика су дужни да уплате износ од 5.358 динара на име учешћа у трошковима смештај и исхране ученика у дому за септембар 2021. године. Приликом потписивања уговора о смештају и исхрани ученика у дому, родитељи (старатељи) ученика биће обавештени о датуму, времену и редоследу усељења ученика у дом.

Родитељи који у наведеном времену не обаве закључивање уговора о смештају ученика са домом или не оправдају спреченост да то ураде, сматраће се да су одустали од смештаја ученика у дому.

Коначне ранг листе

Пошто није било приговора на привремене ранг листе ученика који су конкурисали за пријем у дом на смештај у школској 2021/22. години, то није било ни промена на већ објављеним привременим ранг листама, тако да су оне постале и коначне.

О даљим обавезама око достављања потребних докумената, потписивања уговора о смештају и обављања других радњи у вези усељења ученика у дом, родитељи и ученици ће бити правовремено обавештени.

РАНГ ЛИСТЕ

Погледајте ранг листе ученика који су конкурисали за пријем у дом у школској 2021/22. години

ЗАВРШЕН ЈЕ УПИС

Завршен је први уписни рок за пријем ученика средњих школа у Дом ученика средњих школа Ивањица на смештај и исхрану у школској 2021/22 години.

Сви ученици који су се благовремено пријавили на конкурс са комплетном документацијом примљени су на смештај.

За преостала 4 слободна места заинтересовани ученици могу конкурисати у другом уписном року од 24 – 27 августа.

О даљим обавезама у вези усељења, потписивања уговора и другим, родитељи (старатељи) и њихови ученици који су примљени у Дом, биће правовремено обавештени.

Ранг листа ученика који су конкурисали и примљени у Дом, биће објављена овде, на сајту установе, у понедељак, 26.07. 2021. године у преподневним сатима.