Posted on

Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка мале вредности б рој 2/2019-молерско фарбарски, керамичарски и монтажерски радови. Poziv za podnošenje…

Posted on

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора у јавној набавци добара број 1/2019-набавка намирница за исхрану ученика Дома…

Posted on

Јавне набавке намирница за исхрану ученика за 2019.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација

Posted on

Обавештење о додели уговора – топловод

Завршен тендер о јавној набавци „Радови на изградњи топловода“. Преузмите одлуку.

Posted on

Јавна набавка мале вредности – радови нам монтажи топловода

Јавна набавка мале вредности – радови нам монтажи топловода за централно грејање дома ученика. Позив…

Posted on

Набавка електричне енергије за 2018.

21.06.2018. Одлука о додели уговора. Јавна набавка мале вредности електричне енергије за 2018. Позив за…

Posted on

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку 1/2018 – намирнице за исхрану ученика. Хлеб, пецива…

Posted on

Одлука о додели уговора јавној набавци добара број 1/2018

Одлука о додели уговора јавној набавци добара број 1/2018, набавка намирница за исхрану ученика Дома ученика…

Posted on

Набавка намирница за исхрану ученика за 2018. годину

Дом ученика средњих школа Ивањица расписује конкурс за јавну набавку намирница за исхрану ученика за…

Posted on

План јавних набавки за 2018. годину

Преузмите план јавних набавки за 2018. годину

Posted on

Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка мале вредности б рој 2/2019-молерско фарбарски, керамичарски и монтажерски радови. Poziv za podnošenje…

Posted on

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора у јавној набавци добара број 1/2019-набавка намирница за исхрану ученика Дома…

Posted on

Јавне набавке намирница за исхрану ученика за 2019.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација

Posted on

Обавештење о додели уговора – топловод

Завршен тендер о јавној набавци „Радови на изградњи топловода“. Преузмите одлуку.

Posted on

Јавна набавка мале вредности – радови нам монтажи топловода

Јавна набавка мале вредности – радови нам монтажи топловода за централно грејање дома ученика. Позив…

Posted on

Набавка електричне енергије за 2018.

21.06.2018. Одлука о додели уговора. Јавна набавка мале вредности електричне енергије за 2018. Позив за…

Posted on

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку 1/2018 – намирнице за исхрану ученика. Хлеб, пецива…

Posted on

Одлука о додели уговора јавној набавци добара број 1/2018

Одлука о додели уговора јавној набавци добара број 1/2018, набавка намирница за исхрану ученика Дома ученика…

Posted on

Набавка намирница за исхрану ученика за 2018. годину

Дом ученика средњих школа Ивањица расписује конкурс за јавну набавку намирница за исхрану ученика за…

Posted on

План јавних набавки за 2018. годину

Преузмите план јавних набавки за 2018. годину