Запослени

У Дому је запослено 16 радника. Дом ради 24 часа дневно. Три васпитача непосредно брину о ученицима, пружају им помоћ у учењу, сарађују са родитељима ученика и наставницима школа које похађају, организују, прате, надзиру, контролишу, усмеравају ученике у свим обавезним и слободним активностима у Дому и пружају им сваку врсту помоћи у свакодневном животу и раду. Четири радника обављају административно-управне и финансијске послове. Три радника Дома су ангажована на пословима Службе исхране – припремања хране и другим пословима везаним за кухињу. Материјално-техничке послове (безбедност, поправке, грејање, хигијена, разни физички послови), обавља пет радника.

Списак запослених

 1.  ГОРАН БОТОРИЋ, директор
 2.  МИЛОВАН ЧЕКЕРЕВАЦ, васпитач
 3.  СЛАВИЦА МАНОЈЛОВИЋ, васпитач
 4.  МАРИЈАНА БЕШЕВИЋ, васпитач
 5.  ИВАН БОГДАНОВИЋ, секретар
 6.  СНЕЖАНА МИЛИЋЕВИЋ, шеф финансијске службе
 7.  РУЖИЦА ЈОВИЧИЋ, рачуновођа
 8.  ДУШАН ИЛИЋ, економ
 9.  ЉИЉАНА ИВАНОВИЋ, кувар-шеф службе исхране
 10.  ДРАГОЈЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ, кувар-вођа смене
 11.  ГОРИЦА ЛОМИЋ, помоћни радник у кухињи
 12.  БОРИВОЈЕ МАРИЧИЋ, домар
 13.  НАДИЦА ЋЕРИМАН, спремачица
 14.    НИКОЛА БОТОРИЋ, радник обезбеђења
 15.  ДРАГОСЛАВ КЕЗОВИЋ, радник обезбеђења
 16.  СЛАВОЉУБ ТАНАСКОВИЋ, радник обезбеђења