Кућни ред

Да би дом као установа ученичког стандарда и колективног смештаја складно функционисао, потребно је да поседује  одговарајућа правила која регулишу права, обавезе и одговорности ученика. Поред више правилника који регулишу различите области живота и рада ученика у дому, најважнија документа су:

Распоред дневних активности и обавеза ученика 2017-18. година

Правила кућног реда дом 2017-18. година.