Домске актуелности

  • Нови ученици и они којима су истекле ученичке картице, већ су добили  своје нове легитимације.
  • Почели су обавезни часови учења уз присуство и надзор васпитача. Пре подне час почиње у 8,15 и траје до 9,30. По подне час почиње у 16,15 и траје до 17,30. Кад се мора није тешко!
  • Коначно са два лампиона осветљен прилазни пут ка објектима Дома. Неки су веома задовољни, а има и оних других!
  • Урађени су Извештај о раду за претходну школску години и План рада за текућу, следи њихово усвајање, доношење до краја месеца на Управном одбору.
  • Нова школска година је баш почела и то скроз!

 

Можете преузети и важне одредбе Правилника о кућном реду, које треба да знају и родитељи и ученици.

Из Правилника о кућном реду – битне одредбе

ВАЖНО!

ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Можете преузети и упознати се са документима који су битни за живот и рад ученика у Дому, као и јеловнике за месец септембар 2018. године. Будите на време информисани. Наш мото је: „СВИ ОДГОВОРНИ, СВИ ЗАДОВОЉНИ“. Будимо такви!

Правила кућног реда Дома у школској 2018-19. години

Распоред дневних активности и обавеза ученика у школској 2018-19. години

Јеловник септембар 2018-1.

Јеловник септембар 2018-2.

НОВИ ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Добијена је сагласност од Министра просвете на нови Правилник о организацији и систематизацији послова Дома ученика. Задржан је постојећи број извршилаца који се финансирају из буџета Републике Србије, (укупно 16 радника), али су промењени називи већине радних места у складу са Каталогом радних места у јавном сектору. Донекле је промењен (проширен и прецизиран) и опис послова за свако радно место, као што су за нека радна места промењени и услови које запослени мора да испуњава у погледу стручности.

МОЖЕ ДА ПОЧНЕ

Током летњег школског распуста а посебно задњих десет дана августа, извршене су бројне неопходне припреме за почетак нове школске године. Објекти, просторије, опрема и запослени спремно дочекују ученике.

Пријем ученика у Дом и распоређивање по собама, обавиће се као и сваке школске године, дан раније од њеног званичног почетка. Овај пут то ће бити у недељу , 2. септембра, почев од 17,00 часова. Уговори са свим родитељимљима ученика су већ закључени и преузета су сва лекарска уверења о здравственој способности ученика за колективни смештај, као што су родитељи извршили и уплате за смештај и исхрану ученика за месец септембар.

Сва расположива места су попуњена у складу са конкурсним правилима још у првом јулском уписном року. Ове школске  године за разлику од прошле, у Дому ће бити више девојчица него дечака. Ученици ће бити распоређени у складу са коначном ранг листом и у зависности од пола и узраста у 17 соба, (од двокреветних до шестокреветних).

Ученицима и њиховим родитељима, срећан почетак нове школске године!

Одлука о пријему ученика у Дом

У складу са правилима Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/19. годину, објављујемо Одлуку о пријему ученика у Дом ученика средњих школа Ивањица.

Одлука о пријему у Дом 2018-19.

Ова одлука је коначна.

Подсећамо родитеље и ученике на наредне обавезе:

  1. Вађење лекарских уверења за ученике, али не пре  15. августа.
  2. Закључивање Уговора о смештају и исхрани, са родитељима ученика, обавља се у времену од 22 – 24 августа, (среда – петак), када се предају и лекарска уверења и до када се измирују и финансијске обавезе за смештај и исхрану ученика за септембар и за издавање ученичке легитимације.
  3. Пријем ученика у Дом и распоређивање по собама а на основу коначне ранг листе, врши се 2. септембар  у 17,00 часова, уз обавезно присуство и ученика и родитеља.

Коначне ранг листе

Пошто није било приговора на привремене ранг листе ученика-кандидата за смештај у Дом ученика средњих школа Ивањица, установа је формирала коначне ранг листе ученика који су конкурисали за пријем у школској 2018/19 години. У коначним ранг листама исправљене су неке техничке грешке и грешке у куцању, које су постојале у привременим ранг листама, али редослед ученика на ранг листама остао је исти и за девојчице и за дечаке.

Пошто је било недоумица неких родитеља у вези бодовања резултата ученика постигнутих на такмичењима у претходно завршеном разреду, да отклонимо ту дилему,  ове године нисмо имали ученике који би добили бодове по том основу, јер се вреднују резултати (прва три места), постигнути само на међународним и републичким такмичењима.

Родитељи (старатељи) ученика су већ претходно добили обавештења о следећим корацима и њиховим обавезама у поступку пријема  ученика у Дом у школској 2018/19. години (склапање уговора, лекарска уверења и усељење у Дом), и ту нема никаквих промена. Обавештење се налази у претходном чланку и може се преузети.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ У ШКОЛСКОЈ 2018-19 ГОДИНИ – ДЕВОЈЧИЦЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ У ШКОЛСКОЈ 2018-19. ГОДИНИ – ДЕЧАЦИ

 

Попуњена сва места

У школској 2018/19 години у Дом ученика средњих школа Ивањица примљено је на смештај и исхрану 70 ученика, колико је Конкурсом било и предвиђено. Ове године на смештај је примљено 38 девојака и 32 дечака. Комисија, састављена од васпитача, прегледала је документацију коју су ученици поднели, извршила бодовање и рангирање кандидата и саставила привремену ранг листу.

У наставку се налазе ранг листе, које можете преузети, као и обавештење о закључивању уговора са родитељима ученика и пријему ученика у Дом.

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА – ДЕВОЈКЕ 2018

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА – ДЕЧАЦИ 2018

Обавештење о пријему

ЗАВРШЕН УПИС

Завршен је упис ученика у Дом ученика средњих школа Ивањица                                   за школску 2018-19. годину.

Сви благовремено пријављени ученици, са комплетном документацијом су и примљени у Дом на смештај.

Сва расположива места су попуњена и неће бити другог уписног рока у августу.

Ускоро ће бити објављена и привремена ранг листа.

УПИС У ДОМ

Упис у Дом за школску 2018/19 годину, обавиће се у периоду од 5 – 17. јула, у складу са Конкурсом који је расписало Министарство просвете Републике Србије. У овом периоду, радним данима, у времену од 8,00 – 15,00 часова, заинтересовани кандидати подносе пријаве са потребном документацијом. Пријем докумената, рангирање кандидата и састављање ранг листе ученика који су конкурисали за смештај у Дому, врши трочлана комисија састављена од васпитача. На смештај се прима 70 ученика. Од броја пријављених зависи колико ће бити примљено девојчица а колико дечака, тај број је последњих година приближно исти. Ранг листа ученика који су конкурисали и примљени у Дом биће истакнута на огласној табли установе, као и на овом месту (сајту установе). Други уписни рок, за евентуално преостала слободна места, као и упис  за ученике из осетљивих друштвених група, који су конкурисали а нису добили смештај у првој расподели, обавиће се од  20 – 24. августа. Углавном сва места буду попуњена у првом уписном року. Предност приликом одлучивања о пријему у Дом имају ученици са бољим школским успехом, као и ученици слабијег имовног стања.

Усељење ученика који су примљени у Дом извршиће се у недељу, 2. септембра, у послеподневним сатима, о чему ће ученици, односно родитељи, добити детаљније информације у Дому.

Преузмите пријаву за упис коју попуњава родитељ, односно старатељ ученика, као и обавештење о потребној документацији за упис и  о другим детаљима уписа.

ПРИЈАВА ЗА УПИС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – упис 2018.