ОБАВЕШТЕЊЕ

За ученике и родитеље – Обустава наставе у школама

Преузмите допис из Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије који садржи одлуку надлежних институција о обустављању непосредне наставе у средњим школама у једном броју општина у Србији, укључујући и Ивањицу.

Обавештавамо Вас, да сходно овој одлуци, Дом ученика средњих школа Ивањица, почевши од суботе 11. септембра, неће радити за ученике, пошто наредне недеље неће радити средње школе у Ивањици, већ ће се настава одвијати на даљину.

УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА У ДОМ

Усељење ученика у дом обавиће се у уторак 31. августа, 2021. године по следећем распореду:

 • 16,00 часова – распоређивање по собама и усељење у собе дечака свих узраста и обављање потребних разговора васпитача са родитељима ученика.
 • 17,30 часова – распоређивање по собама и усељење у собе девојчица свих узраста и обављање потребних разговора васпитача са родитељима ученика.
 • 18,30 – 20,00 часова – вечера за све ученике.
 • 19,00 – 19,30 часова – фотографисање ученика прве године и оних који су први пут у дому за потребе издавања домске легитимације – ученичке картице.

У дом ће бити усељени само ученици који су претходно измирили све обавезе:

 • Закључили уговор о смештају.
 • Приложили потребна документа (Извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење).
 • Уплатили учешће у трошковима смештаја и исхране за септембар и трошкове издавања или продужења ученичке картице (легитимације) и потписали одговарајуће изјаве и сагласности у вези здравствене безбедности ученика.

Усељењу ученика у дом може присуствовати само један од родитеља или старатеља ученика, како се не би стварала непотребна гужва.

Моле се родитељи (старатељи) ученика да се придржавају наведених обавеза и рокова у вези пријема и усељења ученика у дом и да приликом боравка у дому поштују актуелне хигијенско-безбедносне мере.

OБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПИСА И ПРИЈЕМА УЧЕНИКА У ДОМ

ЗА ПРЕОСТАЛА 4 НЕПОПУЊЕНА МЕСТА, 2 ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И 2 ЗА ДЕЧАКЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ КОНКУРИСАТИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ У ВРЕМЕНУ ОД 24 – 27. АВГУСТА, ТАКО ШТО ДОСТАВЉАЈУ СВА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА КАО И ЗА ПРВИ УПИСНИ РОК.

Обавештавају се родитељи (старатељи) ученика чија су деца примљена у дом, да ће се у времену од 24 – 27. августа 2021. године, (уторак – петак), обавити закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у дому за школску 2021/22 годину. Закључивање уговора ће се обавити у просторијама дома у времену од 8,00 – 15,00 часова. Закључивању уговора у обавези је да присуствује један од родитеља (старатеља) ученика и да са собом понесе личну карту.

Родитељи (старатељи) ученика су дужни да приликом потписивања уговора доставе и следећа документа о ученицима:

 1. Извод из матичне књиге рођених за ученика.
 2. Лекарско уверење за ученика о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја. (Ово уверење не сме бити извађено пре 16. августа 2021. године).

Одмах по закључењу уговора а пре усељења ученика у дом родитељи (старатељи) ученика су дужни да уплате износ од 5.358 динара на име учешћа у трошковима смештај и исхране ученика у дому за септембар 2021. године. Приликом потписивања уговора о смештају и исхрани ученика у дому, родитељи (старатељи) ученика биће обавештени о датуму, времену и редоследу усељења ученика у дом.

Родитељи који у наведеном времену не обаве закључивање уговора о смештају ученика са домом или не оправдају спреченост да то ураде, сматраће се да су одустали од смештаја ученика у дому.

Коначне ранг листе

Пошто није било приговора на привремене ранг листе ученика који су конкурисали за пријем у дом на смештај у школској 2021/22. години, то није било ни промена на већ објављеним привременим ранг листама, тако да су оне постале и коначне.

О даљим обавезама око достављања потребних докумената, потписивања уговора о смештају и обављања других радњи у вези усељења ученика у дом, родитељи и ученици ће бити правовремено обавештени.

РАНГ ЛИСТЕ

Погледајте ранг листе ученика који су конкурисали за пријем у дом у школској 2021/22. години

ЗАВРШЕН ЈЕ УПИС

Завршен је први уписни рок за пријем ученика средњих школа у Дом ученика средњих школа Ивањица на смештај и исхрану у школској 2021/22 години.

Сви ученици који су се благовремено пријавили на конкурс са комплетном документацијом примљени су на смештај.

За преостала 4 слободна места заинтересовани ученици могу конкурисати у другом уписном року од 24 – 27 августа.

О даљим обавезама у вези усељења, потписивања уговора и другим, родитељи (старатељи) и њихови ученици који су примљени у Дом, биће правовремено обавештени.

Ранг листа ученика који су конкурисали и примљени у Дом, биће објављена овде, на сајту установе, у понедељак, 26.07. 2021. године у преподневним сатима.

УПИС ЈЕ У ТОКУ…

Први дани уписа у дом за школску 2021/22 годину протичу у уобичајеном интересовању ученика. До 13 часова 15. јула, за смештај се пријавило 40 ученика. Обзиром да је смештајни капацитет дома 70 места то значи да је већ преко 57% расположивог капацитета установе попуњено. Упис траје до 24. јула, тако да времена има довољно за све оне који нису прикупили сва потребна документа и стигли до сада да се пријаве. Прелиминарна ранг листа ученика који су примљени у дом биће објављена на овом истом месту 26. јула до 10,00 часова.

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 ГОДИНУ

Лист просветних радника Републике Србије ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД у свом специјалном јунском броју објавио је, између осталих, и Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2021/2022. годину.

На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја налази се електронско издање текста конкурса који можете преузети путем следећег линка:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/konkurs-du-2021-22.pdf

Упис ученика у дом за школску 2021/22 годину

У школској 2021/22. години, Дом ученика средњих школа Ивањица на смештај прима 70 ученика.

Пријављивање кандидата обавиће се у времену од 12 – 23 јула 2021. године.

Потребна документа за упис:

 • Пријава на конкурс, (добија се у дому);
 • Уверење о приходима по члану породице од 01.01 до 31.03. текуће године – прибавља се од надлежног органа општине према пребивалишту родитеља (старатеља) ученика, (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса).
 • a)Сведочанство о завршеној основној школи, од V до VIII разреда,

б)Уверење о обављеном завршном испиту и

в) Потврда о упису у средњу школу;

(За ученике који су уписани у први разред средње школе). Подносе се оверене фотокопије докумената;

 • Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе. (За ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе). Подноси се оверена фотокопија сведочанства;
 • Дипломе и остале добијене награде на такмичењима у установи и ван установе које је организовало Министарство просвете у претходно завршеном разреду, за освојено прво, друго или треће место на републичком или међународном такмичењу.

За остале информације обратити се директно у дом или на телефоне 032/ 660-350 и 660-351.