Телефони:

рачуноводство: 032/661-513;

васпитачи: 032/660-351;

директор: 032/660-350;

факс: 032/660-350.

 

e-mail: domuciv@neobee.net